15
01
2024
Громадські обговорення проєктів освітніх програм «Підприємництво» на 2024–2025 навчальний рік

Шановні здобувачі вищої освіти, роботодавці, академічна спільнота!

Пропонуємо Вашій увазі для громадського обговорення проєкти освітніх програм на 2024–2025 навчальний рік.

Спеціальність 076 «Підприємництво та торгівля»

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма «Підприємництво» (укр)

Каталог вибіркових освітніх компонент (укр)

Гарант освітньо-професійної програми – канд. екон. наук, доцент, Марина ЄРЬОМІНА, e-mail: m.eremina@karazin.ua

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма «Підприємництво» (укр) (english)

Каталог вибіркових освітніх компонент (укр) (english)

Гарант освітньо-професійної програми – д-р екно. наук, професор Оксана ПОРТНА, e-mail: portna@karazin.ua

Ваші пропозиції щодо удосконалення освітніх програм надсилайте на електронні адреси гарантів до 15 лютого 2024 року. Завчасно дякуємо за надані пропозиції та рекомендації!