Кафедра управління та адміністрування

Завідувач кафедри — доктор економічних наук, доцент Третяк Вікторія Павлівна.

На кафедрі працюють 9 викладачів, з яких 3 доктори економічних наук, 4 — кандидати економічних наук.

Кафедра управління та адміністрування готує професіоналів, які вільно володіють як фундаментальними, так і новітніми методами управління, вміють використовувати відповідний інструментарій для вирішення конкретних управлінських завдань.

Кафедра здійснює науково-дослідну роботу на тему «Чинники та передумови соціально-економічного розвитку України: просторовий, організаційно-адміністративний та ціннісний виміри».

Викладачі кафедри займаються підготовкою наукових кадрів вищої кваліфікації. За програмою підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (PhD) зі спеціальності «Менеджмент» на кафедрі навчаються 6 аспірантів.

У рамках науково-дослідної роботи аспірантами кафедри проводяться дослідження за напрямами:

  • управління та планування економічного розвитку територіальних громад;
  • управління та забезпечення соціально-економічним розвитком територій;
  • планування розвитку установ мережевого типу в регіоні;
  • управління просторовим розвитком економіки України;
  • управління безконфліктним розвитком територій в умовах децентралізації;
  • енергоресурсні чинники управління економічним розвитком регіону;
  • регулювання розвитку інвестиційного середовища України.

Викладачі кафедри ведуть активну наукову діяльність, беруть участь у наукових конференціях, публікують результати наукових досліджень у провідних фахових виданнях, монографіях.

Велика увага приділяється регулярному підвищенню кваліфікації викладачів та співробітників кафедри, у тому числі, в рамках міжнародних програм: «Development of University Administrations and Democratic Principles in University Self-Governance», «Construction and Innovation of Study Programmes According to ECTS and Implementing of Quality Management», «Mobility of Students and Academic Staff at Palacky University in Olomouc» (Чехія); за програмою Міжнародного товариства інженерної педагогіки (IGIP) (Австрія) тощо.

З рейтингом викладачів Каразінської школи бізнесу Ви можете ознайомитися за посиланням

Керівництво
Третяк Вікторія Павлівна
Доктор економічних наук, професор та завідувач кафедри управління та адміністрування
Напрямки діяльності:
здійснюється підготовка вітчизняних та іноземних студентів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент»
реалізується програма підготовки здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня на отримання ступеня доктора філософії (PhD) зі спеціальності «Менеджмент»
використання сучасних освітніх технологій та участь у реальних проектах комерційних і громадських організацій, органів влади, грантових програмах
проведення практичних тренінгів та семінарів з провідними фахівцями та менторами бізнесу
Реалізується мобільність за програмою Еразмус+
Контактна Особа
Бреус Яна Петрівна
Співробітник кафедри управління і адміністрування
Тел. 099 131 84 90
e-mail: breus@karazin.ua