Кафедра управління та адміністрування

Кафедра управління та адміністрування – провідний підрозділ Каразінської школи бізнесу, на базі якого навчальний процес забезпечують 45 викладачів, серед яких є 10 докторів економічних наук та 28 кандидатів економічних наук.

Кафедра здійснює підготовку вітчизняних та іноземних студентів на першому (бакалаврському), другому (магістерському) та третьому (освітньо-науковому) рівні  освіти - доктор філософії (PhD).

Навчання на першому рівні здійснюється за наступними програмами:

 • освітньо-професійна програма «Бізнес – адміністрування», спеціальність 073 «Менеджмент»;
 • освітньо-професійна програма «Менеджмент», спеціальність 073 «Менеджмент»;
 • освітньо-професійна програма «Підприємництво», спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Другий (магістерський) рівень освіти представлений наступними програмами:

 • освітньо-наукова програма «Бізнес – адміністрування», спеціальність 073 «Менеджмент»;
 • освітньо-професійна програма «Менеджмент», спеціальність 073 «Менеджмент»;
 • освітньо-професійна програма «Підприємництво», спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Третій (освітньо-науковий) рівень освіти представлений програмою підготовки здобувачів вищої освіти на отримання ступеня доктора філософії (PhD) зі спеціальності 073 «Менеджмент» (спеціалізація «Менеджмент і адміністрування»). На кафедрі навчається 11 аспірантів денної та заочної форми навчання. У рамках науково-дослідної роботи аспірантами кафедри проводяться дослідження за напрямами:

 • організаційне забезпечення та управління просторовим капіталом України;
 • управління та забезпечення соціального розвитку територій;
 • державне регулювання зростання добробуту територіальних громад;
 • енергоресурсні чинники як фактори управління економічним розвитком регіону;
 • інтеграція корпоративного сектору України до європейського простору, тощо.

Конкурентні переваги освітніх програм кафедри управління та адміністрування:

 • використання сучасних освітніх технологій;
 • участь у реальних проєктах органів влади,  громадських організацій,    комерційних підприємств; участь у грантових програмах;
 • міжнародна мобільність студентів  (програма Еразмус+);
 • практичні тренінги та семінари з провідними фахівцями та менторами бізнесу. забезпечення навчального процесу у Каразінській школі бізнесу інтерактивними матеріалами, сучасними аудиторіями та відповідним програмним супроводженням, тощо.

Для викладання професійно-орієнтованих дисциплін запрошуються фахівці-практики, які активно поєднують наукову роботу з практичною діяльністю, що надає студентам можливість здобути науково-практичні знання та навички.

Викладачі кафедри беруть участь у програмах “Mini-МВА: Thinking Manager”, які здійснюються на базі ННІ «Каразінська школа бізнесу».

Кафедра веде активну наукову діяльність. Реалізує  3 науково – дослідних проєкта за конкурсом МОН, у т.ч. 1 проєкт молодих науковців.

Викладачі кафедри ведуть активну наукову діяльність та беруть участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях. Результати досліджень наших викладачів публікуються у наукових виданнях, що індексуються наукометричними базами даних Scopus, Web of Science, а також у провідних фахових виданнях та монографіях.

Велика увага приділяється регулярному підвищенню кваліфікації викладачів та співробітників кафедри, у тому числі, в рамках міжнародних програм: «Development of University Administrations and Democratic Principles in University Self-Governance», «Construction and Innovation of Study Programmes According to ECTS and Implementing of Quality Management», «Mobility of Students and Academic Staff at Palacky University in Olomouc» (Чехія); за програмою Міжнародного товариства інженерної педагогіки (IGIP) (Австрія) тощо.

 

Інформація про дипломні проєкти студентів 

БА-62 (іноземні студенти), БА-61, БА-61 (заочна)

 

Анотації бакалаврів групи М-41 

Анотації магістрів групи М-61

Анотації магістрів групи П-61

Реферати_магістри_випуск 2021_2022 н.р.

Анотації магістри випуск 2022 2023 н.р.

Плани та Звіти кафедри управління та адміністрування ННІ "Каразінська школа бізнесу" 

Викладачі кафедри 2023-2024 н.р.

Рейтинг викладачів кафедри за 2022-2023 навчальний рік

Рейтинг викладачів кафедри за 2018-2019 навчальний рік

Рейтинг викладачів кафедри за 2019-2020 навчальний рік   

Рейтинг викладачів кафедри за 2021-2022 навчальний рік

Розклад заннять кафедри 2023-2024 навчальний рік

Розклад заннять кафедри для іноземців 2023-2024 навчальний рік

Графік проведення консультацій науково- педагогічних працівників кафедра управління та адміністрування на 1 семестр 2023 – 2024 н.р.

Графік сесії 2023-2024 н.р. 

Графік сесії 2023-2024 н.р. ( іноземці)

Графік захисту бакалаври 2023-2024 н.р.

Розклад навчальних занять для іноземців 2024-2025 навчальний рік 

 

Контактна інформація:

61002, м. Харків, вул. Мироносицька, 1, 1-й поверх, ауд. 106, Навчально-науковий інститут «Каразінська школа бізнесу»

Е-mail: depma_kbs@karazin.ua

Телефон: +38 (099) 4258-445

 

Напрями діяльності:
підготовка вітчизняних та іноземних студентів ЗА ОСВІТНІМИ ПРОГРАМАМИ
реалізується програма підготовки здобувачів вищої освіти на отримання ступеня доктора філософії зі спеціальності «Менеджмент»
використання сучасних освітніх технологій та участь у реальних проЄктах комерційних і громадських організацій, органів влади, грантових програмах
проведення практичних тренінгів та семінарів з провідними фахівцями та менторами бізнесу
Реалізується мобільність за програмою Еразмус+
Контактна Особа
Яна Петрівна Бреус
Ст. лаборант кафедри управління та адміністрування.
Тел. 099 131 84 90
e-mail: breus@karazin.ua