ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ З МЕНЕДЖМЕНТУ

Мета програми: забезпечення якісної підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії зі спеціальності 073 «Менеджмент», ОНП «Менеджмент і адміністрування» відповідно до програмних компетентностей фахівців освітньо-наукової програми. Підготовка наукових та науково-педагогічних висококваліфікованих кадрів, здатних до інноваційної діяльності у різних сферах економіки, як на рівні організації, так і держави в цілому.

Програма пропонує:

  • отримання логічно-впорядкованої інформації та передових концептуальних знань науково-дослідного та професійного характеру у сфері менеджменту та адміністрування;
  • тісну інтеграцію процесу підготовки здобувачів з роботою ключових стейкхолдерів регіонального розвитку щодо впровадження практичних завдань управління;
  • публікаційну діяльність та навчально-методичну апробацію результатів дослідження;
  • широке залучення здобувачів до участі у тренінгах, воркшопах, круглих столах, форумах, а також науково-популярних лекціях;
  • дослідницьке стажування та участь у програмах академічної мобільності.

Отримавши диплом доктора філософії з менеджменту в ННІ «Каразінська школа бізнесу», Ви завжди будете на крок попереду!

Детальна інформація за посиланнями:

ОНП_PHD

Сертифікат про акредитацію

Навчальні плани

Робочі програми навчальних дисциплін (2022-2023)

Програми вступніх єкзаменів до аспірантури (Phd) 2023

Правила прийому на навчання до аспірантури та докторантури 

Результати громадських обговорень освітніх програм

Тривалість навчання
4 роки / 240 кредитів ЄКТС
Форма навчання
Денна / заочна
Ціна контрактного навчання
45 000 / 26 000 грн на рік
Бюджетні місця у попередньому році
10% від ліцензійного обсягу
Можливості Програми
Вміння організовувати та проводити оригінальні наукові дослідження
Здатність критично аналізувати, узагальнювати результати наукових досліджень
Вміння розробляти та реалізовувати проєкти у сфері менеджменту
Здатність розробляти стратегічні документи розвитку систем
Вміння застосовувати науково-педагогічні технології
Здатність розробляти і впроваджувати інноваційні проєкти
Вміння демонструвати навички наукової комунікації, міжнародного співробітництва
Здатність оперативно приймати та реалізовувати нестандартні управлінські рішення
Для вступу необхідно
Заява та додатковий пакет документів
Додатковий іспит (для абітурієнтів, що не мають освіти за обраною спеціальністю)
Вступний іспит з іноземної мови, який відповідає рівню В2
Фаховий іспит
Презентація наукових досліджень
Основні Дисципліни Програми
Філософські засади та методологія наукових досліджень
Іноземна мова для аспірантів
Підготовка наукових публікацій та презентація результатів досліджень
Операційний менеджмент
Економіка-математині методи та моделі
Управління проєктами і програмами
Основні правові системи сучасності
HR-менеджмент
Прийняття управлінських рішень
Європейська інтеграція
Контактна Інформація
Секретар приймальної комісії KBS
+38 (099) 4258-445
vstup.kbs@karazin.ua