ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ З МЕНЕДЖМЕНТУ

Мета програми: забезпечення якісної підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії зі спеціальності 073 «Менеджмент», ОНП «Менеджмент і адміністрування» відповідно до програмних компетентностей фахівців освітньо-наукової програми. Підготовка наукових та науково-педагогічних висококваліфікованих кадрів, здатних до інноваційної діяльності у різних сферах економіки, як на рівні організації, так і держави в цілому.

Програма пропонує:

  • отримання логічно-впорядкованої інформації та передових концептуальних знань науково-дослідного та професійного характеру у сфері менеджменту та адміністрування;
  • тісну інтеграцію процесу підготовки здобувачів з роботою ключових стейкхолдерів регіонального розвитку щодо впровадження практичних завдань управління;
  • публікаційну діяльність та навчально-методичну апробацію результатів дослідження;
  • широке залучення здобувачів до участі у тренінгах, воркшопах, круглих столах, форумах, а також науково-популярних лекціях;
  • дослідницьке стажування та участь у програмах академічної мобільності.

Отримавши диплом доктора філософії з менеджменту в ННІ «Каразінська школа бізнесу», Ви завжди будете на крок попереду!

Детальна інформація за посиланнями:

ОНП_PHD

Сертифікат про акредитацію

Навчальні плани

Робочі програми навчальних дисциплін (2022-2023)

Програми вступніх єкзаменів до аспірантури (Phd) 2023

Правила прийому на навчання до аспірантури та докторантури 

Результати громадських обговорень освітніх програм

Програми вступних екзаменів до аспірантури (Phd) 2024

Тривалість навчання
4 роки / 240 кредитів ЄКТС
Форма навчання
Денна / заочна
Ціна контрактного навчання
1-2 курс - 47000 грн/27000 грн 3-4 курс - 26000 грн/15000 грн
Бюджетні місця у попередньому році
10% від ліцензійного обсягу
Можливості Програми
Вміння організовувати та проводити оригінальні наукові дослідження
Здатність критично аналізувати, узагальнювати результати наукових досліджень
Вміння розробляти та реалізовувати проєкти у сфері менеджменту
Здатність розробляти стратегічні документи розвитку систем
Вміння застосовувати науково-педагогічні технології
Здатність розробляти і впроваджувати інноваційні проєкти
Вміння демонструвати навички наукової комунікації, міжнародного співробітництва
Здатність оперативно приймати та реалізовувати нестандартні управлінські рішення
Для вступу необхідно
Скласти ЄВІ, у якому оцінка за тест з іноземної мови має бути не менше ніж 130 балів, а за тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) — не менше ніж 100 балів
Подати заявку на вступ та документи
Скласти вступний іспит зі спеціальності
Скласти вступний іспит з іноземної мови
Підготувати презентацію дослідницької пропозиції
Скласти додатковий іспит із спеціальності (складають особи, які вступають до аспірантури з іншої спеціальності, ніж та, яка зазначена в дипломі)
Основні Дисципліни Програми
Філософські засади та методологія наукових досліджень
Іноземна мова для аспірантів
Підготовка наукових публікацій та презентація результатів досліджень
Операційний менеджмент
Економіка-математині методи та моделі
Управління проєктами і програмами
Основні правові системи сучасності
HR-менеджмент
Прийняття управлінських рішень
Європейська інтеграція
Контактна Інформація
Секретар приймальної комісії KBS
+38 (099) 4258-445
vstup.kbs@karazin.ua