Асоціація випускників-підприємців

Асоціація випускників-підприємців ВНЗ м. Харкова є місцевою громадською організацією, мета діяльності якої: сприяння реалізації навчальних, наукових, соціально-економічних і виробничих проєктів стратегічного розвитку ВНЗ м. Харкова та створення умов для освітнього, наукового, культурного і професійного спілкування випускників, студентів та викладачів ВНЗ м. Харкова.

Дана Асоціація діє як реалізований проєкт Темпус «Асоціація випускників-підприємців вузів м Харкова» (EANET), що фінансувався Виконавчим агентством з освіти, аудіовізуальних засобів та культури Європейського Союзу (EACEA) - 544521-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-SMHES. Веб-сайт: www.tempuseanet.info

В рамках Асоціації проводяться заходи, спрямовані на залучення випускників-підприємців в Міжнародну мережу, яка буде сприяти зміцненню кооперації між студентами та представниками малого і середнього бізнесу з метою створення міжнародних старт-ап проєктів.

 

Членство в Асоціації:

Індивідуальними членами Асоціації можуть бути фізичні особи, що досягли 18-річного віку і є громадянами України, іноземними громадянами і особами без громадянства, які закінчили вищий навчальний заклад м. Харкова (у тому числі магістратуру, аспірантуру і докторантуру) і/або ті, що викладали (викладають) у ньому і/або мають дружні почуття до вищого навчального закладу м. Харкова, а також ті, хто поділяє цілі Асоціації і дотримується вимог Статуту.

Колективними членами Асоціації можуть бути громадські організації, що підтримують цілі Асоціації і беруть участь у її діяльності. Індивідуальні та колективні члени Асоціації мають рівні права й обов’язки.

Почесними членами можуть бути відомі представники науки, культури, освіти, бізнесу, відомі суспільні, державні і політичні діячі, а також особи, які мають заслуги перед Асоціацією. Право запрошення в почесні члени Асоціації надається Раді Асоціації.

Прийом в члени Асоціації здійснюється на підставі поданої особистої анкети і заяви до Асоціації фізичними особами та протоколів засідань із заявами і анкетами юридичних осіб – громадських організацій. Заява може бути заповнена за місцезнаходженням Асоціації або надіслана поштою (в тому числі е-маіl). Для розгляду щодо прийому в члени Асоціації приймається тільки письмова заява. Прийняті до Асоціації члени (крім почесних) сплачують вступні і членські внески, розмір і терміни сплати яких встановлені Положенням про членські та вступні внески.

Напрями діяльності:
Розвиток бізнес-контактів в міжнародній мережі випускників-підприємців
Тренінги професійного та особистісного розвитку для членів асоціації та їх співробітників
Отримання інформаційно-консультаційних послуг від провідних фахівців з питань, пов'язаних з веденням підприємницької діяльності
Замовлення бізнес-планів, маркетингових, соціологічних та інших Досліджень
Пошук персоналу серед кращих студентів ВНЗ для постійного працевлаштування, стажувань і практик в компаніях партнерах Асоціації, організація презентацій і ярмарків вакансій
Пошук бізнес-партнерів (в Україні та за кордоном)
Підвищення кваліфікації та консультації різного профілю - курси на базі Каразінської школи бізнесу
Можливість користування робочим і мультимедійним простором Університету для проведення бізнес-зустрічей, презентацій, відео-конференцій
Можливість спілкування зі студентами для менторських консультацій про складнощі і перспективи відкриття
Контактна Особа
Шатіло Ганна Андріївна
.
Тел. +380 95 692 52 09