Науковий журнал KBS
Загальна Інформація про Журнал
Останні Випуски Журналу
Головний Редактор та Члени Редакційної Колегії
Вимоги та Контактна Інформація
Загальна Інформація про Журнал
Журнал «Соціальна економіка» присвячений висвітленню результатів наукових досліджень у галузі економічних наук, управління соціально-економічним розвитком країни та регіонів.
Він започаткований у 2000 році та є фаховим у галузі економічних наук (Наказ МОН України №241 від 09.03.2016); має свідоцтво Міністерства юстиції України про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації (серія КВ № 21803-11703ПР від 02.11.2015).

Виходить два рази на рік.

За роки свого існування журнал став авторитетною відкритою трибуною найновіших наукових розробок у сфері соціально-економічних наук, опублікувавши понад 700 наукових матеріалів вчених з 17 країн світу: України, США, Польщі, Росії, Болгарії, Канади, Чехії, Литви, Румунії, Греції, Китаю, Італії та ін.

Під егідою журналу проведено 4 Міжнародні наукові симпозіуми, 11 Міжнародних науково-практичних конференцій, 9 «круглих столів», на яких обговорювалися актуальні проблеми глобального розвитку і роль у сучасному світі соціальної економіки.

Журнал має наступні рубрики: процеси розвитку соціальної економіки, системи та механізми управління й адміністрування соціальною економікою.

Журнал видається англійською, українською та російською мовами (мова публікації – за вибором автора).

Висловлені у статтях думки та пропозиції не обов’язково збігаються з точкою зору редакційної колегії. Відповідальність за достовірність інформації у статтях, точність назв, прізвищ та цитат несуть їх автори.

Редакційна колегія зберігає право на незначну літературну редакцію текстів та скорочення, зі збереженням авторського стилю та головних авторських висновків.

Поданні матеріали до опублікування у журналі проходять анонімне рецензування, перевіряються системою запобігання та виявлення академічного плагіату та рекомендуються до друку Вченою радою Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Високий рівень наукової новизни публікацій журналу «Соціальна економіка», його всебічний вплив на формування сучасної економічної думки та вагомий авторитет у науковій спільноті визнаний науковцями з різних країн світу.

Останній Випуск
yuiyuiyu
18 листопада 2022 року

iyuiy

Завантажити журнал PNG (77.59 kb)

Головний Редактор
Члени редакційної колегії:
Родченко В.Б.
головний редактор, доктор екон. наук, професор, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Пуртов В.Ф.
кандидат екон. наук, доцент, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Пономарьова Т.В.
доктор екон. наук, професор, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Соболєв В.М.
доктор екон. наук, професор, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Глущенко В.В.
доктор екон. наук, професор, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Тютюнникова С.В.
доктор екон. наук, професор, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Гриценко А.А.
доктор екон. наук, професор, член-кор. НАН України, Інститут економіки і прогнозування Національної академії наук України
Ареф’єва О.В.
доктор екон. наук, професор, Національний авіаційний університет
Давидов О.І.
кандидат екон. наук, доцент, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Кузьменко Л.М.
доктор екон. наук, професор, Інститут економіки і прогнозування Національної академії наук України
Євтушенко В.А.
кандидат екон. наук, доцент, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Маркіна І.А.
доктор екон. наук, професор, Полтавський національний технічний університет імені Ю. Кондратюка
Меркулова Т.В.
доктор екон. наук, професор, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Dr. Victor SHI
Associate Professor of Operations Management School of Business and Economics Wilfrid Laurier University
Назиров З.Ф.
кандидат фіз.-мат. наук, доцент, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Faissal Eddaoudi
Professor of Economics and ManagementFaculty of Law, Economics and Social Sciences IbnZohr UniversityAgadir –Morocco
Ryszard Grądzki
prof. dr hab. inż., Lodz University of Technology.
Вимоги та Контактна Інформація
Пономарьової Тетяни Володимирівни
Відповідальний секретар журналу
З питань публікації, змісту та оформлення статей звертатися:
Тел. +38 (050) 401 65 32; e-mail: sejournal@karazin.ua