Викладачі
Анатолій Валерійович Бабічєв
Кандидат наук з державного управління
Доцент
Сфера Професійних Інтересів
Публічне управління та адміністрування. Посилання на науковометричні дази даних: ORCID
Досвід Практичної Діяльності
Робота на керівних посадах в органах державноі влади, державних та приватних підприємствах