Викладачі
Георгій Сергійович Корепанов
Кандидат економічних наук, доцент
Доцент
Сфера Професійних Інтересів
Статистичне моделювання та прогнозування, інвестування. Посилання на наукометричні бази даних: Google Scholar ORCID Scopus