Працівники KBS
Тетяна Володимирівна Розіт
Кандидат економічних наук, доцент
Доцент кафедри управління та адміністрування.
Сфера Професійних Інтересів
Обліково-аналітичне забезпечення управлінської діяльності; міжнародні стандарти фінансової звітності Посилання на наукометричні бази даних: Google Scholar ORCID Linkedin
Досвід Практичної Діяльності
практикуючий бухгалтер