Викладачі
Юлія Олександрівна Лазебник
Доктор економічних наук, Доцент
Професор кафедри управління та адміністрування
Сфера Професійних Інтересів
Статистичні методи та моделі, оптимізаційне моделювання, методи досліджень у бізнесі. Посилання на наукометричні бази даних: Google Scholar ORCID Scopus
Досвід Практичної Діяльності
Багаторічний досвід викладацької діяльності (10 років), практичний досвід роботи на посаді економіста з планування у ФТІНТ НАН України.