Викладачі
Сергій Юрійович Бурлаков
Кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін
Суддя Верховного суду України.
Сфера Професійних Інтересів
Права інтелектуальної власності, цивільне право, сімейне право, медіа права, міжнародне приватне право
Досвід Практичної Діяльності
Присвоєно вчене звання доцента кафедри цивільно-правових дисциплін Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (2014 року). Професійні успіхи відзначені грамотами Ради адвокатів Харківської області, Харківської обласної державної адміністрації.