Викладачі
Наталія Леонідівна Гавкалова
Доктор економічних наук
Професор кафедри управління та адміністрування
Сфера Професійних Інтересів
Публічне адміністрування, публічні фінанси, управління проектами, управління персоналом. Посилання на науковометричні бази даних: ORCID Google Scholar
Досвід Практичної Діяльності
Проведення тренінгів, семінарів (сертифікований тренер)