Викладачі
Анна Олександрівна Крамаренко
Кандидат економічних наук
Доцент кафедри управління та адміністрування
Сфера Професійних Інтересів
Інвестування, інновації, соціальне підприємництво. Посилання на наукометричні бази даних: Google Scholar ORCID Scopus