Викладачі
Ганна Петрівна Рекун
Кандидат економічних наук.
Доцент
Сфера Професійних Інтересів
Управління персоналом, кадрове забезпечення розвитку національної економіки. Посилання на наукометричні бази даних: Google Scholar ORCID Scopus ResearchGate Linkedin