Працівники KBS
Юлія Ігорівна Прус
Доктор філософії
Доцент кафедри управління та адміністрування, директор Регіонального центру міжнародних проєктів і програм
Сфера Професійних Інтересів
Просторово-економічний розвиток територій, кластерний менеджмент, ділові комунікації. Посилання на наукометричні бази даних: Google Scholar ORCID Scopus ResearchGate WoS ResearcherID Linkedin
Досвід Практичної Діяльності
Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, ментор тренінгового курсу «Кластерний менеджмент»