Працівники KBS
Віталій Васильович Дячек
Кандидат економічних наук .
Доцент кафедри управління та адміністрування.
Сфера Професійних Інтересів
Міжнародна торгівля, зовнішньоекономічна діяльність, митне регулювання, управління національною економікою, управління закладами охорони здоров`я. Посилання на науковометричні бази дані: ORCID Linkedin Google Scholar
Досвід Практичної Діяльності
Заступник начальника відділу маркетингу, ПАТ завод «Червоний жовтень», директор ТОВ «Конексім», викладач кафедри маркетингу та менеджменту ЗЕД, директор медичного центру Gold Clinic