28
02
2024
27 лютого 2024 року, відбулося розширене засідання робочої групи, онлайн-обговорення проєкту освітньо-наукової програми «Менеджмент і адміністрування»

27 лютого 2024 року, відбулося розширене засідання робочої групи, онлайн-обговорення проєкту освітньо-наукової програми «Менеджмент і адміністрування» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти на 2024–2025 н.р., гарант –  д.е.н., доц. Третяк В.П., члени робочої групи: д.е.н., проф. Родченко В.Б.; д.е.н., проф. Васильєв О.В.; д.е.н., проф. Дикань В.В.;  к.е.н., доц. Рекун Г.П., доктор філософії Прус Ю.І. Крім, членів робочої групи в обговоренні проєкту освітньої програми прийняли участь: Тарабан С.В. – к. держ. упр., заступник начальника управління аналітики, прогнозування та розвитку підприємництва Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації – начальник відділу аналізу галузей економіки; Шевченко І.Ю. – д.е.н., професор, декан факультету управління та бізнесу Харківського національного автомобільно-дорожнього університету; Філатова Л.Д. – к.ф.-м.н., доцент, доцент кафедри інформаційних технологій та математичного моделювання ННІ «Каразінський банківський інститут» ХНУ імені В. Н. Каразіна; Пустовгар С.А. – к.е.н., доцент кафедри управління та адміністрування ХНУ імені В. Н. Каразіна; Іконников В.В. – здобувач 2 року та Кулик Д.Є. – здобувач 1 року навчання програми підготовки докторів філософії кафедри управління та адміністрування ХНУ імені В. Н. Каразіна.

Зустріч була плідною. Дякуємо нашим стейкхолдерам за включеність і проявлений інтерес до освітньо-науковоїпрограми, визначення ключових напрямів щодо удосконалення ОНП «Менеджмент і адміністрування».