15
01
2024
Громадські обговорення проєктів освітніх програм «Бізнес-адміністрування» на 2024–2025 навчальний рік

Шановні здобувачі вищої освіти, роботодавці, академічна спільнота!

Пропонуємо вашій увазі для громадського обговорення проєкти освітніх програм на 2024–2025 навчальний рік.

Спеціальність 073 «Менеджмент»:

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма «Бізнес-адміністрування» (укр) (english)

Каталог вибіркових освітніх компонент (укр) (english)

Гарант освітньо-професійної програми – канд. екон. наук, доцент, Олена ПАРХОМЕНКО, e-mail: elena.parkhomenko@karazin.ua

Другий (магістерський) рівень вищої освіти:

Освітньо-професійна програма «Бізнес-адміністрування» (укр) (english)

Каталог вибіркових освітніх компонент (укр) (english)

Гарант освітньо-професійної програми – д-р екон. наук, професор, Валерія ДИКАНЬ, e-mail: valeriya.dykan@karazin.ua

Ваші пропозиції щодо удосконалення освітніх програм надсилайте на електронні адреси гарантів освітніх програм до 15 лютого 2024 року. Завчасно дякуємо за надані пропозиції та рекомендації!