15
01
2024
Громадські обговорення проєктів освітніх програм «Менеджмент» на 2024–2025 навчальний рік

Шановні здобувачі вищої освіти, роботодавці, академічна спільнота!

Пропонуємо Вашій увазі для громадського обговорення проєкти освітніх програм на 2024–2025навчальний рік.

Спеціальність 073 «Менеджмент»:

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма «Менеджмент» (укр)

Каталог вибіркових освітніх компонент (укр)

Гарант освітньо-професійної програми – канд. екон. наук, доцент, Ганна РЕКУН, e-mail: rekun@karazin.ua.

Другий (магістерський) рівень вищої освіти:

Освітньо-професійна програма «Менеджмент» (укр) (english)

Каталог вибіркових освітніх компонент (укр) (english)

Гарант освітньо-професійної програми – д-р екон. наук, професор, Володимир РОДЧЕНКО, e-mail: rodchenko@karazin.ua.

Ваші пропозиції щодо удосконалення освітніх програм надсилайте на електронні адреси гарантів освітніх програм до 15 лютого 2024 року. Завчасно дякуємо за надані пропозиції та рекомендації!