02
03
2023
Результати громадського обговорення ОНП підготовки докторів філософії (PhD)

Шановні колеги!

У таблиці подаємо результати громадського обговорення проєкту освітньо-наукової програми «Менеджмент і адміністрування» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти зі спеціальності 073 «Менеджмент» на 2023-2024 н.р. у ННІ «Каразінська школа бізнесу» Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Також пропонуємо для ознайомлення рецензії на ОНП, які надійшли протягом громадського обговорення від зовнішніх стейкхолдерів.

Дякуємо всім, хто долучився до громадського обговорення проєкту освітньо-наукової програми «Менеджмент і адміністрування».