27
01
2023
Пропонуємо Вашій увазі для громадського обговорення проєкти освітніх програм "Підприємництво" на 2023–2024 навчальний рік.

Шановні здобувачі вищої освіти, роботодавці, академічна спільнота!
Пропонуємо Вашій увазі для громадського обговорення проєкти
освітніх програм на 2023–2024 навчальний рік.
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:
Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова
дільність»:
Освітньо-професійна програма «Підприємництво» (укр.)
Каталог вибіркових освітніх компонент ( укр .)
Гарант ОПП «Підприємництво» першого (бакалаврського) рівня
вищої освіти Марина ЄРЬОМІНА, m.eremina@karazin.ua
Другий (магістерський) рівень вищої освіти:
Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова
дільність»:
Освітньо-професійна програма «Підприємництво» ( укр. , англ.)
Каталог вибіркових освітніх компонент ( укр. , англ.)
Гарант ОПП «Підприємництво» другого (магістерського) рівня
вищої освіти Оксана ПОРТНА, portna@karazin.ua
Ваші пропозиції щодо удосконалення освітніх програм очікуємо
на електронні адреси гарантів освітніх програм до 20 лютого 2023 року.
Завчасно дякуємо за надані пропозиції та рекомендації!