23
01
2023
Пропонуємо Вашій увазі для громадського обговорення проєкт освітньо-наукової програми на 2023–2024 навчальний рік.

Шановні здобувачі вищої освіти, роботодавці, академічна спільнота!

Пропонуємо Вашій увазі для громадського обговорення проєкт освітньо-наукової програми на 2023–2024 навчальний рік.

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти: 

Спеціальність 073 «Менеджмент»: 

Освітньо-наукова програма «Менеджмент і адміністрування» (укр., англ.)

Каталог вибіркових освітніх компонент (укр., англ.)

Гарант ОНП «Менеджмент і адміністрування» д.е.н., доц. ВікторіяТРЕТЯК, v.tretiak@karazin.ua 

The third (educational and scientific) level of higher education: Specialty 073 "Management": 

Educational and scientific program "Management and administration"(Ukrainian, English) 

Catalog of elective educational components (Ukrainian, English) Guarantor of the ESP "Management and Administration" Doctor of Economics, Assoc. Prof. Viktoria TRETIAK, v.tretiak@karazin.ua

 Ваші пропозиції щодо удосконалення освітньо-наукової програми надсилайте на електронну адресу гаранта ОНП до 10 лютого 2023 року.

Завчасно дякуємо за надані рекомендації!