ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ

Мета програми: забезпечення якісної підготовки здобувачів вищої освіти відповідно до програмних компетентностей фахівців освітньо-наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізація «Менеджмент і адміністрування». Підготовка наукових та науково-педагогічних висококваліфікованих кадрів, здатних до інноваційної діяльності у різних секторах економіки, як на рівні організації, так і держави в цілому.

Програма пропонує:

- інтенсивну практичну підготовку;

- дослідницьке стажування у провідних наукових установах світу;

- інтерактивне навчання;

- участь у реальних науково-дослідних проектах;

- профільні науково-дослідні семінари, майстер класи від успішних представників різноманітних наукових шкіл;

- публікаційну діяльність та навчально-методичну апробацію результатів дослідження;

- участь у грантових проектах і програмах.

З дипломом доктора філософії зі спеціальності 073 «Менеджмент» ННІ «Каразінська школа бізнесу» Ви завжди будете на крок попереду!

Навчальна програма за посиланням. З навчальним планом Ви можете ознайомитися тут. 

Тривалість навчання
4 роки / 240 кредитів ЕКТС
Форма навчання
Денна / заочна
Ціна контрактного навчання
7200 / 6480 грн у рік
Бюджетні місця у попередньому році
20% від ліцензійного обсягу
Можливості Програми
Вміння аналізувати та формувати висновки для різних типів складних управлінських задач
Вміння орієнтуватися в інформаційному середовищі, коректно трансформувати та обробляти інформацію
Вміння послідовно та логічно висловлювати власну точку зору, креативно мислити
Вміння рецензувати публікації та презентації, а також брати участь у наукових дискусіях, висловлюючи та відстоюючи власну позицію
Володіння загальною методологією проведення наукових досліджень
Здатність оперативно приймати та реалізовувати нестандартні управлінські рішення, розв’язувати широке коло проблем на основі системного проектування
Здатність формулювати нові гіпотези та наукові задачі у галузі управління, вибирати доцільні напрями і відповідні методи для їх розв’язання, враховуючи інформацію про наявні ресурси
Компетентність подавати навчальний матеріал у формі лекцій, тренінгів, кваліфіковано проводити педагогічну та виховну роботу у вищих навчальних закладах
Для вступу необхідно
Вступний іспит з іноземної мови
Вступний іспит із спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності)
Презентація дослідницьких досягнень
Презентація дослідницьких пропозицій за тематикою передбачуваного керівника
Подати заяву та додатковий пакет документів
Основні Дисципліни Програми
Європейська інтеграція
Іноземна мова для аспірантів
Державне та регіональне управління
Операційний менеджмент
Основні правові системи сучасності
Прийняття управлінських рішень
Підготовка наукових публікацій та презентація результатів досліджень
Управління персоналом
Управління проектами і програмами
Філософські засади та методологія наукових досліджень
Контактна Інформація
Свіденська Марія
Секретар приймальної комісії KBS
+38(063) 1111 729
Svidenskaya@karazin.ua