Центр інноваційних методів освіти

Центр інноваційних методів освіти, був створений в 2012 році, і зараз здійснює свою роботу на базі Каразінської школи бізнесу. Головною метою Центру є супроводження розробки та впровадження інноваційних проектів в галузі освіти.

Завдання Центру:

  • організація процесу дистанційної освіти в структурних підрозділах інституту за денною та заочною формами навчання;
  • забезпечення інноваційного підходу до розробки і реалізації навчальних планів, новітніх інформаційних і комунікаційних технологій, що підвищують якість освіти в ННІ «Каразінська школа бізнесу»;
  • організація міжнародної взаємодії і співпраці в сфері підвищення кваліфікації, освіти і впровадження інновацій в професійну підготовку;
  • розробка, формування та реалізація комплексного плану виховної роботи.
Напрямки діяльності:
Впровадження в навчальний процес інноваційних освітніх технологій та участь в розробці та вдосконаленні основних освітніх програм відповідно до тенденцій на ринках праці та освітніх послуг.
Організація та координація корпоративного навчання та впровадження інноваційних освітніх технологій в систему підготовки персоналу.
Організація конференцій, семінарів, методичних консультацій та інших заходів з розробки та впровадження інноваційних освітніх технологій для професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів, персоналу Університету та інших освітніх установ.
Розробка і реалізація курсів управлінського розвитку.
Організація курсів для інших факультетів з вибіркових дисциплін соціально-економічної підготовки та курсів для Центру довузівської освіти.
Організація науково-популярних заходів («Right Decision», «One Step Ahead») в рамках програм управлінського розвитку.
Організація і проведення заходів спрямованих на впровадження інновацій в підготовку майбутніх управлінців.
Розробка та організація комплексу профорієнтаційної та виховної діяльності за використання активних форм та інноваційних методів роботи.
Контактна Особа
Хрипунова Дар’я Михайлівна
Фахівець з курсів управлінського розвитку та грантових проектів
Тел. +380 (63) 1111 729
e-mail: khripunova.darina@gmail.com