Програми Управлінського Розвитку
Короткострокові програми управлінського розвитку надають можливість отримання актуальних знань і їх систематизацію в таких спеціалізованих областях, як: менеджмент, бухгалтерський облік, управлінський облік, управління персоналом IT підприємств, бізнес адміністрування в медичних установах, а також удосконалити свої особистісні навички на курсах розвитку особистості і міжособистісних навичок (Softskills) і оволодіти діловою англійською на курсах ділової англійської мови BEC. У найкоротші терміни Ви зможете отримати максимум інформації та нові ідеї, а також розглянути практичні аспекти для вирішення проблем своєї компанії.
Бухгалтерський облік для початківців в програмі 1С Бухгалтерія
Показати вартість1200
Початок програми Тривалість Місце проведення Для вступу необхідно
01.02.2017 1,5 місяці м. Харків, вул. Мироносицька 1
Програма розрахована
Програма розрахована на менеджерів, бухгалтерів та підприємців.
Що дає програма
Вести облік діяльності ФОП згідно з чинним законодавством і звітувати до відповідних державних органів.
Створювати потрібні інформаційні бази.
Працювати з довідниками і регістрами і створювати первинні документи з обліку різних напрямків діяльності.
Вести облік найманого персоналу, розрахунки по зарплаті і нарахування податків.
Контролювати рух готівкових та безготівкових грошових коштів в розрізі банківських рахунків, кас і статей руху.
Створювати регістри обліку витрат і доходів в залежності від обраної системи оподаткування.
Формувати і подавати основні звітні форми в фіскальні органи.
Розраховувати фінансові результат господарської діяльності, аналізувати вплив на витрати і доходи підприємства.
Контактна особа
Хрипунова Дар’я Михайлівна
Фахівець з курсів управлінського розвитку та грантових проектів
+380 (63) 1111 729
Iнші програми
Курси ділової англійської мови BEC (BusinessEnglishCertificates)
Показати вартість800
Початок програми Тривалість Місце проведення Для вступу необхідно
05.01.2017 10 місяців м. Харків, вул. Мироносицька 1
Програма розрахована
Програма розрахована на будь-кого, хто хоче оволодіти діловою англійською мовою і отримати міжнародно визнаний сертифікат.
Що дає програма
Отримання міжнародно-визнаного сертифіката.
Підтвердження Вашого вміння спілкуватися в бізнес сфері.
Визнання сертифіката Посольством Великобританії та інших країн.
Можливість вступу до ВНЗ на підставі даного сертифікату.
Визнання міжнародними компаніями при працевлаштуванні.
Визнання сертифіката державними установами в усьому світі.
Контактна особа
Хрипунова Дар’я Михайлівна
Фахівець з курсів управлінського розвитку та грантових проектів
+380 (63) 1111 729
Iнші програми
Управлінський облік у підприємницькій діяльності
Показати вартість1400
Початок програми Тривалість Місце проведення Для вступу необхідно
01.02.2017 1,5 місяця м. Харків, вул. Мироносицька 1
Програма розрахована
Програма розрахована на менеджерів, бухгалтерів і підприємців.
Що дає програма
Обґрунтовано вибирати різні методики калькулювання собівартості в залежності від поставлених цілей.
Аналізувати взаємозв'язок «витрати - обсяг - прибуток» (CVP-аналіз).
Формувати і інтерпретувати управлінську звітність.
Вести облік зарплати і кадрів: контролювати заборгованість, визначати ефективні способи мотивації.
Розуміти економічну сутність показників звітності і їх роль в діяльності підприємства.
Оволодіти особливостями релевантної інформації для прийняття управлінських та інвестиційних рішень.
Розраховувати показники ефективності підприємства і його складових.
Оволодіти особливостями розрахунків показників ліквідності та платоспроможності.
Визначати доцільність інвестицій в проект.
. Ефективно управляти позиковими засобами, що дасть можливість збільшити прибуток підприємства.
Контактна особа
Хрипунова Дар’я Михайлівна
Фахівець з курсів управлінського розвитку та грантових проектів
+380 (63) 1111 729
Iнші програми
Курси розвитку особистості і міжособистісних навичок (Soft skills)
Показати вартість1000
Початок програми Тривалість Місце проведення Для вступу необхідно
01.02.2017 1 місяць м. Харків, вул. Мироносицька 1
Програма розрахована
Що дає програма
Застосовувати рефлективную практику, щоб розуміти процес навчання і сформулювати і оцінити особистісні цілі і мотивації.
Управляти своїм часом, визначаючи пріоритетні завдання і будувати особисті стратегії для самостійного розвитку.
Вибудовувати чітку і зрозумілу комунікацію з зацікавленою аудиторією в різних контекстах.
Брати на себе відповідальність за власне навчання і самостійно оцінювати його результати.
Працювати в команді або керувати командою в ході реалізації завдань навчання і подальших життєвих ситуацій.
Адаптуватися під будь-яку ситуацію і зберігати при цьому високу продуктивність.
Контактна особа
Хрипунова Дар’я Михайлівна
Фахівець з курсів управлінського розвитку та грантових проектів
+380 (63) 1111 729
Iнші програми
Бухгалтерський облік підприємницької діяльності юридичних осіб згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ)
Показати вартість1400
Початок програми Тривалість Місце проведення Для вступу необхідно
01.02.2017 1 місяць м. Харків, вул. Мироносицька 1
Програма розрахована
Що дає програма
Розуміти концептуальні основи міжнародних стандартів фінансової звітності, їх склад і загальну характеристику.
Відображати в обліку господарські процеси підприємства.
Формувати та інтерпретувати звітність, складену за МСФЗ.
Опанувати основи методики складання фінансової звітності за міжнародними стандартами.
Оволодіти знанням основних законодавчих та національних нормативних документів, міжнародних стандартів фінансової звітності.
Використовувати МСФЗ для подання звітності, що є необхідною процедурою при виході на міжнародні ринки, дозволяючи, таким чином, розширити коло потенційних інвесторів.
Контактна особа
Хрипунова Дар’я Михайлівна
Фахівець з курсів управлінського розвитку та грантових проектів
+380 (63) 1111 729
Iнші програми
Курси розвитку особистості і міжособистісних навичок (Soft skills)
Показати вартість1000
Початок програми Тривалість Місце проведення Для вступу необхідно
01.02.2017 1 місяць м. Харків, вул. Мироносицька 1
Програма розрахована
Що дає програма
Застосовувати рефлективную практику, щоб розуміти процес навчання і сформулювати і оцінити особистісні цілі і мотивації.
Управляти своїм часом, визначаючи пріоритетні завдання і будувати особисті стратегії для самостійного розвитку.
Вибудовувати чітку і зрозумілу комунікацію з зацікавленою аудиторією в різних контекстах.
Брати на себе відповідальність за власне навчання і самостійно оцінювати його результати.
Працювати в команді або керувати командою в ході реалізації завдань навчання і подальших життєвих ситуацій.
Адаптуватися під будь-яку ситуацію і зберігати при цьому високу продуктивність.
Контактна особа
Хрипунова Дар’я Михайлівна
Фахівець з курсів управлінського розвитку та грантових проектів
+380 (63) 1111 729
Iнші програми
Бізнес-адміністрування в медицині
Показати вартість1500
Початок програми Тривалість Місце проведення Для вступу необхідно
01.02.2017 1 місяць м. Харків, вул. Мироносицька 1
Програма розрахована
Що дає програма
Встановлювати та підтримувати взаємовідносини з зовнішнім середовищем.
Регулювати поведінку персоналу в процесі діяльності підприємства.
Формувати тактичні та оперативні плани поточної діяльності.
Організовувати та контролювати забезпечення підприємства ресурсами, технологіями, виконання рішень.
Мотивувати і стимулювати працівників підприємства.
Формулювати і реалізовувати основні цілі рекламної діяльності, виставок, ярмарків і інших заходів закупівельно-торговельної та комунікаційної діяльності.
Організовувати моніторинг зовнішнього і внутрішнього середовища маркетингової діяльності підприємства та превентивного реагування на зміни його стану.
Організовувати інвестиційну діяльність, бюджетний процес, страхування, кредитування і розрахунки підприємства.
Контактна особа
Хрипунова Дар’я Михайлівна
Фахівець з курсів управлінського розвитку та грантових проектів
+380 (63) 1111 729
Iнші програми
Mini-МВА
Однією з найбільших переваг освіти за програмами mini-МВА є можливість розвинути навички стратегічного та аналітичного мислення.
Показати вартість
Початок програми Тривалість Місце проведення Для вступу необхідно
м. Харків, вул. Мироносицька 1
Програма розрахована
Структура програми
 • 24 березня
  Сучасний менеджмент
  Modern Management
  Больше деталей
 • 24 березня
  Організація виробництва
  Product Management
  Больше деталей
 • 24 березня
  Маркетинг
  Marketing
  Больше деталей
 • 24 березня
  Управлінські фінанси
  Managerial Finance
  Больше деталей
 • 24 березня
  Менеджмент міжнародного бізнесу
  Management of International Business
  Больше деталей
Контактна особа
Хрипунова Дар’я Михайлівна
Фахівець з курсів управлінського розвитку та грантових проектів
+380 (63) 1111 729
Iнші програми