Викладачі
Бабічєв Анатолій Валерійович
Кандидат наук з державного управління
Доцент
Сфера Професійних Інтересів
Публічне управління та адміністрування.
Досвід Практичної Діяльності
Робота на керівних посадах в органах державноі влади, державних та приватних підприємствах