Викладачі
Розіт Тетяна Володимирівна
Кандидат економічних наук
Доцент кафедри управління та адміністрування.
Сфера Професійних Інтересів
Обліково-аналітичне забезпечення управлінської діяльності; міжнародні стандарти фінансової звітності