Викладачі
Лазебник Юлія Олександрівна
Доцент
Професор кафедри управління та адміністрування
Сфера Професійних Інтересів
Статистичні методи та моделі, оптимізаційне моделювання, методи досліджень у бізнесі.
Досвід Практичної Діяльності
Багаторічний досвід викладацької діяльності (10 років), практичний досвід роботи на посаді економіста з планування у ФТІНТ НАН України.