Викладачі
Корепанов Олексій Сергійович
К.е.н, доцент
Доцент кафедри управління та адміністрування.
Сфера Професійних Інтересів
Статистичне моделювання та прогнозування, моделювання бізнес-процесів, BigData
Досвід Практичної Діяльності
Багаторічний досвід викладацької діяльності (більше 10 років), практичний досвід роботи на посаді економіста у ФТІНТ НАН України