Викладачі
Чала Тетяна Георгіївна
Канд.екон.наук, доцент
Доцент кафедри управління та адміністрування.
Сфера Професійних Інтересів
Статистика, статистичне моделювання, методологія наукових досліджень, DataScience, BigData
Досвід Практичної Діяльності
Багаторічний досвід викладацької діяльності (більше 30 років), практичний досвід роботи в Головному управлінні статистики у Харківській області