Викладачі
Пасмор Марина Сергіївна
Кандидат економічних наук
Доцент кафедри управління та адміністрування
Сфера Професійних Інтересів
Міжнародні економічні відносини, інтеграційні процеси, світова політика.