Викладачі
Матюшенко Ігор Юрійович
Доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних економічних відносин
Професор кафедри управління та адміністрування
Сфера Професійних Інтересів
Міжнародні інвестиції, євроінтеграція, експортний потенціал, міжнародне науково-технічне співробітництво; науково-технологічна політика України та форсайтні дослідження з визначення її пріоритетів в умовах асоціації з ЄС; конвергенція знань, технологій і суспільства на базі NBIC-технологій
Досвід Практичної Діяльності
Начальник головного управління зовнішньоекономічних зв’язків та міжнародних відносин (2010–2011 рр.), заступник начальника головного управління зовнішньоекономічних зв’язків та європейської інтеграції (2001–2010 рр.); Начальник управління зовнішньоекономічних зв'язків та інвестицій Головного управління економіки та комунального майна (1997–2001 рр.) Заступник директора Міжнародного інституту нових технологій (МІНТ) при Харківському національному аерокосмічному університеті (1995-1997 рр.)