Працівники KBS
Рекун Ганна Петрівна
Кандидат економічних наук.
Доцент кафедри управління та адміністрування.
Сфера Професійних Інтересів
Управління персоналом, кадрове забезпечення розвитку національної економіки.