Працівники KBS
Дар’я Михайлівна Хрипунова
Викладач кафедри управління та адміністрування
Сфера Професійних Інтересів
Смарт-спеціалізація, регіональний розвиток, кластерний менеджмент.
Досвід Практичної Діяльності
Ментор курсу "Кластерний менеджмент", підготовка аналітичних матеріалів у рамках розробки Стратегії розвитку міста Харкова до 2030 року, участь у виконанні НДР «Розробка інструментарію реалізації стратегії розумної спеціалізації Харківського регіону», «Розробка інструментарію реалізації стратегії смарт-спеціалізації у Харківському регіоні»