Працівники KBS
Третяк Вікторія Павлівна
ДОКТОР ЕКОНОМІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОР.
ДОЦЕНТ ТА ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ.
Сфера Професійних Інтересів
Управління та організація ефективного функціонування соціальної сфери; дослідження пріоритетів сучасної соціальної політики.