04
01
2023
Громадські обговорення проєктів освітніх програм на 2023–2024 навчальний рік.

                                       Шановні здобувачі вищої освіти, роботодавці, академічна спільнота!
                                         Пропонуємо Вашій увазі для громадського обговорення проєкти
                                                    освітніх програм на 2023–2024 навчальний рік.
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:
Спеціальність 073 «Менеджмент»:
Освітньо-професійна програма «Менеджмент» ( укр. )
Каталог вибіркових освітніх компонент ( укр. )


Гарант ОПП «Менеджмент» перший (бакалаврський) рівень вищої
освіти Ганна РЕКУН, rekun@karazin.ua


Другий (магістерський) рівень вищої освіти:
Спеціальність 073 «Менеджмент»:
Освітньо-професійна програма «Менеджмент» (укр., англ.)
Каталог вибіркових освітніх компонент (укр., англ.)


Гарант ОПП «Менеджмент» другий (магістерський) рівень вищої
освіти Володимир РОДЧЕНКО, rodchenko@karazin.ua
Ваші пропозиції щодо удосконалення освітніх програм надсилайте
на електронні адреси гарантів ОП до 10 лютого 2023 року.
Завчасно дякуємо за надані рекомендації!