29
04
2022
Публічні обговорення освітніх програм на 2022 – 2023 навчальний рік

Шановні здобувачі вищої освіти, роботодавці, академічна спільнота!

Пропонуємо Вашій увазі для публічного обговорення освітні програми на 2022 – 2023 навчальний рік

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти: 

Спеціальність 073 «Менеджмент»:

Освітньо – професійна програма «Менеджмент» (укр.)

Гарант ОПП «Менеджмент» перший (бакалаврський) рівень вищої освіти Ганна РЕКУН,

rekun@karazin.ua

Освітньо – професійна програма «Бізнес- адміністрування» (укр.англ.)

Гарант ОПП «Бізнес-адміністрування» перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Олена ПАРХОМЕНКО,

elena.parkhomenko@karazin.ua

Спеціальність  076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»:

Освітньо – професійна програма «Підприємництво» (укр.)

Гарант ОПП «Підприємництво» перший (бакалаврський) рівень вищої освіти Марина ЄРЬОМІНА,

maeremina1802@gmail.com

Другий (магістерський) рівень вищої освіти:

Спеціальність 073 «Менеджмент»:

Освітньо – професійна програма «Менеджмент» (укр.англ.)

Гарант ОПП «Менеджмент» другий (магістерський) рівень вищої освіти Володимир РОДЧЕНКО,

rodchenko@karazin.ua

Освітньо – наукова програма «Бізнес- адміністрування» (укр.англ.)

Гарант ОНП «Бізнес-адміністрування» другий (магістерський) рівень вищої освіти Валерія ДИКАНЬ,

valeriya.dykan@karazin.ua

Спеціальність  076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»:

Освітньо – професійна програма «Підприємництво» (укр.)

Гарант ОПП «Підприємництво» другий (магістерський) рівень вищої освіти Оксана ПОРТНА, 

portna@karazin.ua

Третій рівень вищої освіти, доктор філософії:

Спеціальність 073 «Менеджмент»:

Освітньо – наукова програма «Менеджмент і адміністрування» (укр.англ.)

Гарант ОНП «Менеджмент і адміністрування» Вікторія ТРЕТЯК,

v.tretiak@karazin.ua