26
01
2022
Результати громадського обговорення ОП «Підприємництво» другого (магістерського) рівня

Шановні колеги!

 

У таблиці подаємо результати громадського обговорення проєкту освітньо-професійної програми «Підприємництво» другого (магістерського) рівня зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» у ННІ «Каразінська школа бізнесу» на 2022–2023 навчальній рік.

Також пропонуємо для ознайомлення рецензії на освітню програму, які надійшли протягом періоду громадського обговорення від зовнішніх стейкхолдерів.

Дякуємо всім, хто прийняв участь в обговоренні проєкту освітньої програми!

Ваша активність – запорука студентоцентровності та відповідності вимогам ринку наших освітніх програм!