16
03
2021
Онлайн-засідання у Каразінській школі бізнесу

16 березня 2021 року відбулося розширене онлайн-засідання робочих груп освітніх програм зі спеціальності 073 «Менеджмент» підготовки здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів, що реалізуються на базі Каразінської школи бізнесу.

У заході прийняли участь:

  • гаранти програм (проф. Родченко В. Б. та доц. Рекун Г.П.), члени робочих груп (проф. Третяк В. П., проф. Дикань В. В., доц. Ковалевська А. В., доц. Нескородєва І. І., доц. Пархоменко О. С.);
  • фахівці-практики, які безпосередньо залучалися до розробки ОП: директор ТОВ «ЛЕВ-ІНВЕСТ» Деркач О. В., партнер ТОВ «ГРАНТ ТОРНТОН» Іконников В. В. та начальник відділу капітальних вкладень управління розвитку громад Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації Зеєнко Ю. М.);
  • здобувачі вищої освіти, які навчаються за освітніми програмами «Менеджмент» та були залучені до оновлення ОП: Бакуменко Катерина, Глушков Дмитро, Манелюк Марія, Гончаренко Аліна.

У ході конструктивної бесіди учасники підвели підсумки громадського обговорення освітніх програм та узагальнили пропозиції щодо їх удосконалення.

Зокрема, при обговоренні ОП «Менеджмент» підготовки бакалаврів фахівці-практики та здобувачі вищої освіти вказали на необхідність отримання більш глибоких знань та розширення компетентностей щодо командної роботи, формування системи показників ведення управлінської діяльності. Пропозиції було враховано, вони знайшли відображення у частковій зміні варіативних компонент ОП.

В частині удосконалення ОП «Менеджмент» підготовки магістрів виявлено потребу в збільшенні варіативних компонент для розширення можливостей здобувачів щодо формування індивідуальної освітньої траєкторії у рамках вибіркових блоків «Менеджмент» та «Медіаційний менеджмент».

Пропозиції та думки представників основних груп стейкхолдерів, у т.ч. й ті, що містяться в рецензіях-відгуках, враховано робочими групами при оновленні освітніх програм.