Викладачі
Мельникова Олена Петрівна
Кандидат економічних наук
Доцент кафедри управління та адміністрування.
Сфера Професійних Інтересів
Математичні моделі в економіці, використання сучасних інформаційних технологій в економіці