Викладачі
Ірина Валентинівна Венедиктова
Доктор юридичних наук, професор.
Завідуюча кафедри цивільно-правових дисциплін.
Досвід Практичної Діяльності
Має досвід супроводу діяльності інвестиційних фондів, підготовки проектів законодавчих та підзаконних нормативних актів, вирішення корпоративних конфліктів, проведення юридичного аудиту та реструктуризації бізнесу. Вивчала курс міжнародного комерційного арбітражу в Chartered Institute of Arbitrators.