27
01
2022
Результати громадського обговорення ОП «Бізнес-адміністрування» другого (магістерського) рівня

 

Шановні колеги!

У таблиці подано результати громадського обговорення проєкту освітньо-наукової програми «Бізнес-адміністрування» другого (магістерського) рівня зі спеціальності 073 «Менеджмент» у ННІ «Каразінська школа бізнесу» на 2022–2023 навчальній рік.

Також пропонуємо для ознайомлення рецензії на освітню програму, які надійшли протягом періоду громадського обговорення від зовнішніх стейкхолдерів.

Дякуємо всім, хто прийняв участь в обговоренні проєкту освітньої програми!

Ваша активність – запорука студентоцентровності та відповідності вимогам ринку наших освітніх програм!