10
09
2018
Конкурс для участі у проекті

Запрошуємо взяти участь у конкурсі до проекту "Інноваційній університет і лідерство", тематика якого буде сфокусована на комунікаційних стратегіях та відносинах "університет-школа".

Дана тематика є дуже важливою оскільки значна частина українських університетів так і не побудувала ефективних комунікацій з
оточуючим світом і достатньо мало просунулася в створенні сучасних моделей відносин з закладами середньої та професійної освіти.

Схема реалізації проекту:
• на попередньому етапі відбудеться Всеукраїнський конкурс претендентів на участь у проекті 
• на першому етапі (в Польщі - Варшава та Краків) відбудеться тренінг (2 тижні) з проблематики відповідних модулів, а по його завершенні серія консультацій та індивідуалізованих зустрічей з представниками академічного менеджменту, органів державного управління, фондів, різноманітних навчальних закладів середньої та професійної освіти, мас та соціальних медіа та іншими стейкхолдерами в рамках проблематики модулів
• на другому етапі (в Україні) учасники проекту за допомоги польських та українських консультантів готують мікро-проекти (як індивідуальні, так і групові) з удосконалення роботи своїх університетів, академічних центрів, або, навіть, всієї системи вищої освіти України в обраних напрямах
• підсумком проекту виступає презентація підготовлених мікро-проектів та їх пропозиція Міністерству освіти і науки України, Спілці ректорів ВНЗ, власним університетам на підсумковій конференції в травні 2019 р. (з прикладами презентацій Фази І та III можна познайомитися на сайті Міжнародного благодійного Фонду «Міжнародний фонд досліджень освітньої політики» 

Претенденти на участь в обох групах мають в період до 16 вересня 2018 року (до 18.00) надіслати електронною поштою на адресу Міжнародного благодійного Фонду "Міжнародний фонд досліджень освітньої політики" (електронна адреса - finikov@edupolicy.org.ua) свої заявки на участь в проекті.

Детальніша інформація за посиланням